FE POIS poziom pl 3 rgb
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Zieleniakiem
Wydział Zarządzania Nieruchomościami administruje 165 budynkami mieszkalnymi, w tym 117 to wspólnoty mieszkaniowe a 48 budynki, których właścicielem jest Gmina Miejska Turek. Zakresem działalności Wydziału Zarządzania Nieruchomościami są wszelkie sprawy związane z zarządzaniem i administrowaniem substancją mieszkaniowo-socjalną oraz komercyjną które obejmują szereg czynności ustalanych na potrzeby zarówno ze strony Urzędu Miasta oraz właścicieli indywidualnych.
Wydział Transportu i Oczyszczania Miasta
Do głównych zadań Wydziału należy: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Turek i Gminy Brudzew, prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenach obsługiwanych gmin, wywóz nieczystości ciekłych - płynnych, omiatanie mechaniczne ulic, placów i chodników, usługi warsztatowo - naprawcze, usługi zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni miejskiej, usługi administrowania cmentarzami komunalnymi.
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
Podstawowym celem Wydziału Wodociągów i Kanalizacji jest ciągła, bezawaryjna, świadczona na wysokim poziomie jakościowym dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, na rzecz wszystkich odbiorców, podmiotów i instytucji funkcjonujących na terenie miasta Turku oraz poza jego granicami. Ze względu na eksploatację sieci wodociągowej Wydział prowadzi ciągły proces modernizacji w miarę możliwości finansowych. Dąży również do budowy nowych odcinków sieci i pozyskiwania nowych odbiorców.
Schronisko
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich Gmin Powiatu Tureckiego, podjęło decyzje o poszerzeniu swojej działalności o prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Spółka rozpoczęła budowę schroniska w 2006 roku, zakończyła ją w czerwcu 2007 roku, natomiast oficjalne otwarcie odbyło się 1 lipca 2007r.
Open menu