Drukuj

System Jakości

 

W 2007 r.  PGKiM Sp. z o.o.  wdrożyło System  Zarządzania  Jakością  według  normy  PN-EN  ISO  9001:2000
w  zakresie „ Poboru  prób i  prowadzenia badań wody i ścieków ” w  Laboratorium.  Następnie na podstawie Uchwały
Nr 56/III/2008 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku z dnia 7 sierpnia 2008 roku podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru funkcjonującego w Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN- ISO 9001:2000 na  całe Przedsiębiorstwo.

22 stycznia 2009 r. wdrożony System Zarządzania Jakością został poddany auditowi, który przeprowadziła Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Management Service. Audit obiektywnie potwierdził spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2000 wydając stosowny certyfikat.

Polityka Jakości

 

Certyfikat Jakości

certyfikat

 

 

Polityka Jakości Laboratorium

politykajakocilaboratorium