Drukuj

Harmonogram wywozu odpadów stałych

(obowiązuje od 01.01.2020 do 30.06.2020)

Turek - Wtorek


 

wtorek2

Harm2020wn

 

Turek - Środa


 

roda2

Harm2020sn

Turek - Czwartek

Czwartek2

Harm2020cn

Turek - Piątek

 

Piątek2

Harm2020pn

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW PROBLEMOWYCH - 2020 r.
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE NA TERENIE M. TUREK