Drukuj
fe naglowek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek

Bezpośrednim beneficjentem, a zarazem wnioskodawcą projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” jest Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i   Mieszkaniowej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku, której właścicielem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miejska Turek.

Celem projektu jest :

  • zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków.
  • rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Planowane efekty:

  • Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu: 96 528 RLM
  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 96 528 RLM
  • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 30 RLM
  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 30 osób
  • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania: 0,12 tys. Mg/rok

Wartość projektu: 87 790 761,01 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 41 375 893,47 zł

Pożyczka NFOŚiGW:  do 29 988 709,00 zł

Środki własne:  16 426 158,57 zł

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych (zobacz).

Zobacz plakat informacyjny

Przetarg nieograniczony na: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”

fe stopka