Drukuj

Wydział Energetyki Cieplnej

Wydział   Energetyki   Cieplnej   prowadzi   działalność   gospodarczą   związaną
z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją oraz obrotem ciepła dwoma wydzielonymi sieciami ciepłowniczymi, stanowiącymi jego własność. ZEC jest głównym dostawcą energii cieplnej na terenie miasta Turku.

Celem   Wydziału   Energetyki   Cieplnej  jest  ciągła,   bezawaryjna,  świadczona
na wysokim poziomie i po konkurencyjnych cenach dostawa ciepła  i  ciepłej  wody  do instytucji i mieszkańców funkcjonujących na terenie miasta.

Szczegółowy zakres działalności Wydziału Energetyki Cieplnej obejmuje:

 1. Działalność koncesjonowana
  • Przesyłanie i obrót ciepłem.
  • Prowadzenie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych.
  • Budowa nowych przyłączy cieplnych.
  • Planowanie budowy nowych sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych.
 2. Pozostała działalność
  • Konserwacja, remonty, modernizacja sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych.
  • Wydawanie warunków technicznych dla obiektów przyłączanych do sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo.
  • Kontrola urządzeń ciepłowniczych zarówno własnych jak i obcych podłączonych do eksploatowanych przez przedsiębiorstwo sieci ciepłowniczych.
  • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
  • Opiniowanie  planu  przestrzennego  zagospodarowania  miasta  Turku w zakresie możliwości dostarczania energii cieplnej do nowo budowanych  budynków   mieszkalnych   oraz  obiektów   przemysłowych
   i komunalnych.
  • Dzierżawa budynków (wynajem powierzchni użytkowej pod działalność handlową).

Kontakt:

Kierownik - tel. 63 28 00 309