Drukuj
Załączniki:
Pobierz plik (F-01-P-22.pdf)WNIOSEK 1 [F-01;P-22] - wydanie warunków technicznych[wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej]140 kB
Pobierz plik (F-05-P-22.pdf)WNIOSEK 2 [F-05;P-22] - zawarcie umowy przyłączeniowej[wniosek o przyłaczenie do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej*]137 kB
Pobierz plik (F-03-P-20.pdf)NIOSEK 3 [F-03;P-20] - zmiana danych osobowych[wniosek o ozmianę danych osobowych]155 kB
Pobierz plik (F-01-P-20.pdf)WNIOSEK 4 [F-01;P-20] - zawarcie umowy na wode i scieki[wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę* i/lub odprowadzanie ścieków*]137 kB
Pobierz plik (F-01-P-21.pdf)WNIOSEK 5 [F-01;P-21] - zawarcie umowy na wody opadowe[wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych]162 kB
Pobierz plik (F-02-P-20.pdf)WNIOSEK 6 [F-02;P-20] - podlicznik ogrodowy[wniosek na zamontowanie podlicznika wody bezpowrotnie zużytej]130 kB
Pobierz plik (F-02-P-22.pdf)WNIOSEK 7 [F-02;P-22] - uzgodnienie rozwiązań technicznych[wniosek o uzgondienie/opiniowanie rozwiązań projektowych]136 kB
Pobierz plik (F-03-P-22.pdf)WNIOSEK 8 [F-03;P-22] - zepewnienie dostaw wody[Wniosek o wydanie zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków*]134 kB
Pobierz plik (F-04-P-22.pdf)WNIOSEK 9 [F-04;P-22] - odbiór techniczny przyłącza W,KS,KD[wniosek o zgłoszenie odbioru technicznego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych]132 kB
Pobierz plik (2018-04-10-11-55-03-01.pdf)Decyzja[decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego]444 kB
Pobierz plik (Wytyczne deszczówka.zip)Wytyczne[Wytyczne zagospodarowania wód deszczowych ze zlewni odbiorników przepływających przez teren miasta Turek]7729 kB
Pobierz plik (Załacznik - Instrukcja.pdf)Regulamin[Instrukcja obciążania odbiorców usług z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych]1934 kB
Pobierz plik (regulamin.pdf)Regulamin[Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków]2995 kB
Pobierz plik (podlicznik.pdf)Instrukcja[instrukcja montażu podlicznika wody bezpowrotnie zużytej]839 kB