Drukuj

Stawki opłaty targowej

Dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp.                                  2,00 zł,

2) przy sprzedaży w pozostałych przypadkach w zależności od wielkości

faktycznie zajętej powierzchni pod sprzedaż za każdy rozpoczęty m2 2,00 zł.