Drukuj

Cennik odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (w m3)

 

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Stawka VAT

Grupa dostawców wód opadowych lub roztopowych

Rodzaj cen

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

Cena usługi odprowadzania wód
opadowych lub roztopowych z
powierzchni dróg, parkingów,
chodników, placów i innych powierzchni, z których następuje spływ wód opadowych lub roztopowych w (zł/m3)

5,82

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów

2.

Grupa 2

Cena usługi odprowadzania wód
opadowych lub roztopowych z
powierzchni terenów przemysłowych, składowych oraz baz transportowych w (zł/m3)

5,82

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów

3.

Grupa 3

Cena usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zabudowy w (zł/m3)

2,04

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych w PGKiM Sp. z o.o. w Turku nie ujętych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.

Opis usługi

Cena usługi netto

 Stawka VAT

1

2

3

4

1.

Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej
– rozdzielczej lub magistralnej

100,00 zł

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów

2.

Zamknięcie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej – na zlecenie klienta

50,00 zł

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów

3.

Plombowanie wodomierza na zlecenie klienta lub

udokumentowane uszkodzenie plomb z winy odbiorcy

25,00 zł

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów

4.

Demontaż i montaż wodomierza na zlecenie klienta lub udokumentowane uszkodzenie z winy odbiorcy (np. zamarznięcie, uszkodzenia mechaniczne)

50,00 zł

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów

5.

Pozostałe usługi:

 

 

 

-  badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru;

50,00 zł

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów

 

-  uruchomienie hydrantu do poboru wody;

100,00 zł

 

6.

Plombowanie urządzeń na wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy

  25,00 zł

Podatek VAT wg

obowiązujących

przepisów

 

- każde następne urządzenie

18,00 zł 

 

 7.

Sprawdzanie urządzeń na wewnętrznej instalacji odbiorcy:

- rozliczanych w okresie 1 miesięcznym (zł/szt/m-c)

- rozliczanych w okresie 2 miesięcznym (zł/szt/m-c)

3,50 zł

5,50 zł

Podatek VAT wg

obowiązujących

przepisów

8.

Unieszkodliwienie 1 m3 komunalnych osadów ściekowych

42,65 zł

Podatek VAT wg

obowiązujących

przepisów

9.

Sprawdzenie wydajności hydrantów

349,59 zł

Podatek VAT wg

obowiązujących

przepisów

10.

Przeprowadzenie prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług dla urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych:

- urządzenie wodociągowe

- urządzenie kanalizacyjne

98,91 zł

98,91 zł

Podatek VAT wg

obowiązujących

przepisów

11.

Przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (zł/1 m3):

- za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika:

- za przekroczenie o 1 º pH dopuszczalnego zakresu (za każdy stopień):

- za przekroczenie o 1º C dopuszczalnego zakresu

0,11 zł/m3

4,35 zł/m3

4,35 zł/m3

 

Podatek VAT wg

obowiązujących

przepisów

Załączniki:
Pobierz plik (cennik na usługi wod - kan.pdf)Cennik[Cennik usług wodociągowo–kanalizacyjnych w PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku nie ujętych w taryfie]156 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 2.pdf)Cennik[Cennik na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych]268 kB