Drukuj

CENNIK USŁUG CMENTARNYCH


Usługi niestandardowe oraz niewymienione w tabeli wycenione zostaną na podstawie indywidualnej kalkulacji.

 

 CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH

dla Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miasta Turku przy ul. Chopina

L.p.

Rodzaj opłaty cmentarnej

Cena netto

Cena brutto*

1.

Miejsce na cmentarzu:

 

 

 

 a) normalne - opłata na 20 lat

250,00 zł

270,00 zł

 

 b) podwójne (rodzinne) - opłata na 20 lat

500,00 zł

540,00 zł

 

 c) małe (grób dziecięcy) - oplata na 20 lat

125,00 zł

135,00zł

 

 d) małe (grób urnowy murowany) - oplata na 99 lat

200,00 zł

216,00 zł

 

 e) normalne pod grób murowany - oplata na 99 lat

1 100,00 zł

1 188,00zł

 

 f) podwójne pod grób murowany - oplata na 99 lat

2 200,00 zł

2 376,00 zł

2.

Jednorazowe wynajęcie Domu Przedpogrzebowego

185,00 zł

199,80 zł

3.

Przechowanie zwłok w chłodni:

 

 

   a) wstawienie zwłok do chłodni do 1 doby 50,00 zł 54,00 zł
 

 b) kolejna doba

50,00 zł

54,00 zł

 

 c) przechowywanie urny

20,00 zł

21,60 zł

4.

Oplata administracyjna

220,00 zł

237,60 zł

5.

Opłata za wjazd na cmentarz w celu wykonania robót kamieniarskich

 

 

 

 a) jednokrotny wjazd na cmentarz

50,00 zł

61,50 zł

 

 b) abonament miesięczny

150,00 zł

184,50 zł

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Opłata za miejsce usytuowane przy głównych alejkach cmentarza - opłaty określone w pkt. 1. (z wyłączeniem grobów dziecięcych małych) powiększa się o 20%.
  2. Opłata za udostępnienie za życia miejsca grzebalnego na okres 20 lat - opłaty określone w pkt. 1. cennika opłat cmentarnych powiększa się o 50%.
  3. Opłata za zmianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany stanowi różnicę między opłatą za grób mrowany a opłatą za grób ziemny.

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH

dla Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek

L.p.

Rodzaj opłaty cmentarnej

Cena netto

Cena brutto*

1.

Miejsce na cmentarzu:

 

 

 

 a) normalne - opłata na 20 lat

250,00 zł

270,00 zł

 

 b) podwójne (rodzinne) - opłata na 20 lat

500,00 zł

540,00 zł

 

 c) małe (grób dziecięcy) - oplata na 20 lat

125,00 zł

135,00zł

 

 d) małe (grób urnowy murowany) - oplata na 99 lat

200,00 zł

216,00 zł

 

 e) normalne pod grób murowany - oplata na 99 lat

1 100,00 zł

1 188,00zł

 

 f) podwójne pod grób murowany - oplata na 99 lat

2 200,00 zł

2 376,00 zł

   g) udostępnienie niszy w kolumbarium 1 200,00 zł 1 296,00 zł

2.

Jednorazowe wynajęcie Domu Przedpogrzebowego

185,00 zł

199,80 zł

3.

Przechowanie zwłok w chłodni:

 

 

   a) wstawienie zwłok do chłodni do 1 doby 50,00 zł 54,00 zł
 

 b) kolejna doba

50,00 zł

54,00 zł

 

 c) przechowywanie urny

20,00 zł

21,60 zł

4.

Oplata administracyjna

220,00 zł

237,60 zł

5.

Opłata za wjazd na cmentarz w celu wykonania robót kamieniarskich

 

 

 

 a) jednokrotny wjazd na cmentarz

50,00 zł

61,50 zł

 

 b) abonament miesięczny

150,00 zł

184,50 zł

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  1. Opłata za miejsce usytuowane przy głównych alejkach cmentarza - opłaty określone w pkt. 1. (z wyłączeniem grobów dziecięcych małych) powiększa się o 20%.
  2. Opłata za udostępnienie za życia miejsca na cmentarzu na okres 20 lat - opłaty określone w pkt. 1. cennika opłat cmentarnych powiększa się o 50%.
  3. Opłata za zmianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany stanowi różnicę między opłatą za grób mrowany a opłatą za grób ziemny.
Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin Turek Dziennik UW.pdf)Regulamin[Regulamin Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miasta Turku]1261 kB
Pobierz plik (Cennik Turek 2019 Dziennik UW.pdf)Cennik[Cennik opłat cmentarnych dla Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miasta Turku przy ul. Chopina]455 kB
Pobierz plik (Regulamin Słodków Dziennik UW.pdf)Regulamin[Regulamin Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek]1486 kB
Pobierz plik (Cennik Słodków 2019 Dziennik UW.pdf)Cennik[Cennik opłat cmentarnych dla Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek]466 kB
Pobierz plik (Cennik usług PGKiM 2019_.pdf)Cennik[Cennik usług cmentarnych]558 kB