Drukuj

Załącznik do uchwały nr 1/III/2011


CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

L.p.

Oznaczenie

Woda

Ścieki / Osady

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

I. Wykonanie analizy mikrobiologicznej

1

Bakterie grupy coli metodą FM

47,00

57,81

--

--

2

Escherichia coli metodą FM

47,00

57,81

--

--

3

Enterokoki (Paciorkowce fekalne)

47,00

57,81

--

--

4

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C

20,00

24,60

--

--

5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C

15,00

18,45

--

--

6

Określanie biocenozy pod mikroskopem

--

--

50,00

61,50

II. Wykonanie analizy fizykochemicznej

7

Azot amonowy /Amonowy jon

25,00

30,75

30,00

36,90

8

Azot azotanowy /Azotany

35,00

43,05

35,00

43,05

9

Azot azotynowy /Azotyny

25,00

30,75

30,00

36,90

10

Azot ogólny

65,00

79,95

90,00

110,70

11

Barwa

12,00

14,76

5,00

6,15

12

BZT5

50,00

61,50

75,00

92,25

13

Chlor wolny

25,00

30,75

--

--

14

Chlorki

20,00

24,60

25,00

30,75

15

ChZT metoda z K2Cr2O7

50,00

61,50

75,00

92,25

16

Detergenty anionowe

60,00

73,80

60,00

73,80

17

Ekstrakt eterowy

60,00

73,80

60,00

73,80

18

Fosforany

25,00

30,75

30,00

36,90

19

Fosfor ogólny

65,00

79,95

80,00

98,40

20

Indeks osadu czynnego

--

--

65,00

79,95

21

Mangan

25,00

30,75

--

--

22

Mętność

12,00

14,76

5,00

6,15

23

Odczyn

15,00

18,45

20,00

24,60

24

Przewodnictwo

15,00

18,45

--

--

25

Substancje organiczne   / mineralne                                               ( strata przy prażeniu s.m. osadu)

--

--

70,00

86,10

26

Substancje rozpuszczone / Sucha pozostałość

50,00

61,50

60,00

73,80

27

Substancje mineralne rozpuszczone                     /sucha pozostałość mineralna

50,00

61,50

60,00

73,80

28

Smak

8,00

9,84

--

--

29

Siarczany

25,00

43,05

35,00

43,05

30

Sucha masa / Wilgotność w osadzie

--

--

60,00

73,80

31

Temperatura

10,00

12,30

15,00

18,45

32

Tlen rozpuszczony

20,00

24,60

20,00

24,60

33

Twardość ogólna

25,00

30,75

--

--

34

Zapach

8,00

9,84

--

--

35

Zawiesiny

60,00

73,80

60,00

73,80

36

Zawiesina łatwoopadająca w leju Imhoffa

--

--

8,00

9,84

37

Żelazo

25,00

30,75

--

--

38

Chrom

--

--

60,00

73,80

39

Cynk

--

--

60,00

73,80

40

Kadm

--

--

60,00

73,80

41

Miedź

--

--

60,00

73,80

42

Nikiel

--

--

60,00

73,80

43

Ołów

--

--

60,00

73,80

III Pozostałe usługi

44

Przygotowanie próby średniodobowej do analizy

--

--

15,00

18,45

45

Przygotowanie próby ścieków, osadów*          

--

--

25,00

30,75

46

Pobór prób – jednorazowy losowy

25,00

30,75

25,00

30,75

47

Sprawozdanie z badań do 5 parametrów

15,00

18,45

15,00

18,45

Sprawozdanie z badań powyżej 5 parametrów

30,00

36,90

30,00

36,90

48

Dojazd do Klienta – koszt transportu według obowiązującego cennika PGKiM w Turku

 

* w uzgodnieniu ze Zlecającym w przypadku złej jakości ścieków.

 

L.p.

Oznaczenie

Woda

Cena netto zł

Ścieki/ Osady

Cena netto zł

I. Wykonanie analizy mikrobiologicznej

1

Bakterie grupy coli metodą FM

47,00

--

2

Escherichia coli metodą FM

47,00

--

3

Enterokoki (Paciorkowce fekalne)

47,00

--

4

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2 °C

20,00

--

5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2 °C

15,00

--

6

Określanie biocenozy pod mikroskopem

--

50,00

II. Wykonanie analizy fizykochemicznej

7

Azot amonowy/Amonowy jon

25,00

30,00

8

Azot azotanowy/Azotany

35,00

35,00

9

Azot azotynowy/ Azotyny

25,00

30,00

10

Azot ogólny

65,00

90,00

11

Barwa

12,00

5,00

12

BZT5

50,00

75,00

13

Chlor wolny

25,00

--

14

Chlorki

20,00

25,00

15

ChZT metoda z K2Cr2O7

50,00

75,00

16

Detergenty anionowe

60,00

60,00

17

Ekstrakt eterowy

60,00

60,00

18

Fosforany

25,00

30,00

19

Fosfor ogólny

65,00

80,00

20

Indeks osadu czynnego

--

65,00

21

Mangan

25,00

--

22

Mętność

12,00

5,00

23

Odczyn

15,00

20,00

24

Przewodnictwo

15,00

--

25

Substancje organiczne / mineralne ( strata przy prażeniu s.m. osadu)

--

70,00

26

Substancje rozpuszczone / Sucha pozostałość

50,00

60,00

27

Substancje mineralne rozpuszczone /sucha pozostałość mineralna

50,00

60,00

28

Smak

8,00

--

29

Siarczany

35,00

35,00

30

Sucha masa / Wilgotność w osadzie

--

60,00

31

Temperatura

10,00

15,00

32

Tlen rozpuszczony

20,00

20,00

33

Twardość ogólna

 

 

25,00

--

34

Zapach

8,00

--

35

Zawiesiny

60,00

60,00

36

Zawiesina łatwoopadająca w leju Imhoffa

--

8,00

37

Żelazo

25,00

--

III Pozostałe usługi

38

Przygotowanie próby średniodobowej do analizy

--

15,00

39

Przygotowanie próby ścieków , osadów *

--

25,00

40

Pobór prób – jednorazowy losowy

25,00

25,00

41

Sprawozdanie z badań do 5 parametrów

15,00

Sprawozdanie z badań powyżej 5 parametrów

30,00

42

Dojazd do Klienta – koszt transportu według obowiązującego cennika PGKiM w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (CENNIK.pdf)Cennik[cennik badań laboratoryjnych]222 kB