Drukuj

Zakupy, przetargi, COVID i adopcje

Zakup nowych maszyn, pozyskanie dodatkowego dofinansowania do modernizacji oczyszczalni, wygrane przetargi. Do tego liczne akcje związane z bezpieczeństwem epidemicznym i liczne adopcje bezdomnych zwierzaków. Tak w skrócie wyglądał miniony rok w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku.

     Właśnie w 2020 roku rozpoczęły się prace przy najprawdopodobniej najważniejszej inwestycji w mieście, czyli modernizacji oczyszczalni ścieków. W tym czasie spółka pozyskała dodatkowe ponad 11 mln zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni, co ostateczną kwotę dofinansowania podniosło do 41.375.893,47 zł.

     Inną z prowadzonych inwestycji była budowa dwóch odcinków nowych sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz siedmiu przyłączy wysokoparametrowych. To przedsięwzięcie miało ważny cel - zmniejszenie strat ciepła na przesyle.

     Był to także rok dużych zakupów specjalistycznego sprzętu. Przedsiębiorstwo zakupiło m.in. nową śmieciarkę do wywozu odpadów komunalnych za ok. 550.000 zł netto, samochód typu „hakowiec” o udźwigu 20 t do wywozu kontenerów KP-34 za ok. 126.000 zł netto. Ponadto za 80.000 zł netto zakupiono pojemniki o różnych pojemnościach do gromadzenia odpadów komunalnych oraz wyposażenie PSZOK, w tym kontener biurowy i kontenery typu KP-34. W celu sprawniejszego wykonywania prac na sieciach ciepłowniczych oraz wodno-kanalizacyjnych i świadczenia usług zewnętrznych, zakupione zostały specjalistyczne urządzenia.

     Konkurencyjność na rynku pozwoliła Spółce wygrywać przetargi. Z sukcesem zakończyły się dla PGKiM przetargi na przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej w ulicy Niepodległości oraz na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Turku. Ponadto podpisano umowy z nowymi odbiorcami ciepła, w tym z dwoma odbiorcami komercyjnymi, przygotowano dokumentację na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych budynków wielorodzinnych przy ul. Kaliskiej.

     Pandemia koronawirusa sprawiła, że Przedsiębiorstwo przystąpiło do nowych zadań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców. Prowadzona była dezynfekcja gniazd śmietnikowych, klatek schodowych oraz skrzynek listowych we wszystkich zarządzanych nieruchomościach. Aby ułatwić kontakt z mieszkańcami, w kilku miejscach na terenie miasta zamontowane zostały specjalne skrzynki korespondencyjne, przeznaczone do przekazywania kart do głosowania, wniosków, podań itp.

     Przy tym wszystkim odbywała się codzienna praca na rzecz wspólnot mieszkaniowych, polegająca na realizacji zaplanowanych inwestycji. Zagospodarowano tereny zielone przy wspólnotach: Dąbrowskiego 2, Dąbrowskiego 10, Wyszyńskiego 2 i Kolskiej Szosie 6 oraz  utwardzone zostały tereny przyległe, z przeznaczeniem na utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców budynku przy ul. Składkowskiego 2 i Wyszyńskiego 10

     Zakupiono i zamontowano 18 zamykanych wiat śmietnikowych dla mieszkańców budynków: Armii Krajowej 20, Żwirki i Wigury 7, Wyszyńskiego 14, POW 1, 2, 4 i 7, 650-lecia 1, 650-lecia 5, Orzeszkowej 2 i 4, Kolskiej Szosy 6, 8 i 10, Matejki 5 i 1, Stawickiego 1, 3 i 5, Kączkowskiego 3 i 9, Składkowskiego 3 i 5, Sportowej 6 i 8 oraz przy współpracy z SM Tęcza dla Wyszyńskiego 3. Wiaty te pozwolą ograniczyć ilość odpadów podrzucanych przez osoby trzecie oraz ułatwią prowadzenie rzetelnej segregacji odpadów, a przy tym swoją estetyką wpisują się w kolorystykę osiedli.

     Nowością we wspólnotach mieszkaniowych, zmierzającą do uzyskania oszczędności na kosztach energii jest montaż oświetlenia ledowego z czujnikami ruchu w częściach wspólnych bloków. W 2020 roku na takie rozwiązania zdecydowali się mieszkańcy 10 budynków wspólnot mieszkaniowych. W celu poprawy komfortu zamieszkiwania oraz likwidacji tzw. „niskiej emisji” Wspólnota Mieszkaniowa Dobrska 10 wykonała w swoim budynku instalację na potrzeby c.o. i c.w.u.. Dla kolejnych 3 Wspólnot, w których nie ma technicznych możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zostały zawarte umowy przyłączeniowe do sieci gazowej. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

     Nie można zapomnieć, że PGKiM Sp. z o.o. ma pod opieką bezdomne zwierzęta. W 2020 r. do schroniska trafiły 43 psy, 79 kotów i 4 ptaki z terenu Turku. Ponadto schronisko na podstawie odrębnych umów przyjęło także 95 psów i 16 kotów z gmin: Brudzew, Przykona, Kawęczyn, Kościelec, Mycielin, Chodów, Przedecz i z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Turku. W tym samym czasie udało się przeprowadzić liczne adopcje bezdomniaków. Nowych właścicieli znalazło 30 psów i 37 kotów z Turku oraz 85 psów i 10 kotów z pozostałych gmin. To sukces, gdyż na koniec 2020 roku w schronisku przebywało zaledwie 88 psów i 8 kotów.

     W celu poprawy jakości świadczonych usług, ochrony środowiska i zmniejszenia kosztów w 2020r. poza wydatkami wspólnot mieszkaniowych Spółka wykonała inwestycji na kwotę około 55 milionów złotych.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o.