Drukuj

JAKOŚĆ WODY

Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w III kwartale 2018 roku, PGKiM Spółka Sp. z o.o. informuje : 

JAKOŚĆ WODY DO PICIA Z UJĘCIA WODY MUCHLIN I OBRĘBIZNA W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH (wartości średnie podstawowych parametrów).

Parametr

Wartości średnie

Jednostka

Dopuszczalna  wartość

(Dz.U. 2017 poz. 2294)

Metoda badania

Chlor wolny

<0,02

mg /l

0,3

PB-04 Wyd.03:2011

Mętność

<0,3

NTU

1,0

PN-EN ISO 7027-1:2016

Barwa

5

mg/l Pt

-

PN-EN ISO 7887:2012

Metoda D

Zapach

akceptowalny

TON

-

PN-EN 1622:2006

Smak

akceptowalny

TFN

-

PN-EN 1622:2006

Twardość ogólna

204

mg/1CaCO3

60

pH

(temperatura pomiaru)

7,5

(24,3oC)

-

6,5 - 9,5

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodność elektryczna  właściwa

(temperatura pomiaru)

478

(24,3oC)

μS/cm                      (w 25°C)

2500

PN-EN 27888:1999

Jon amonowy

<0,040

mg /l

0,50

PB-09 Wyd.03:2011

Azotyny

<0,010

mg /l

0,50

PN-EN 26777:1999

Azotany

1,14

mg /l

50

PN-82/C-04576.083)

Żelazo ogólne

<50

µg /l

200

PN-ISO 6332:2001

Mangan

<20

µg /l

50

PB-03 Wyd.04:2011

Liczba bakterii grupy coli

0

jtk w 100ml

0

PN-EN ISO 9308-1:2014

Liczba bakterii Escherichia  coli

0

jtk w 100ml

0

PN-EN ISO 9308-1:2014

Liczba enterokoków kałowych

0

jtk w 100ml

0

PN-EN ISO 7899-2:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów (36±2) ˚C po 48 h

4

 

jtk w 1ml

-

PN-EN ISO 6222:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów (22±2) ˚C po 72 h

3

jtk w 1ml

bez  nieprawidłowych zmian4)

PN-EN ISO 6222:2004