Drukuj

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 listopada 2018 r. wprowadza nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu nr OPO.4210.27.2018.ASZ1.

 

Taryfa z nowymi cenami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 7716 z dnia 9 października 2018 roku.

Wysokości nowych stawek opłat w zakresie przesyłania  i dystrybucji ciepła (opłata stała i zmienna) od 1 listopada 2018 r. kształtują się następująco:

grupa

Przesył opłata stała zł/MW/m-c

Przesył opłata zmienna zł/GJ

 

netto

netto

B 1.0

4 155,96

12,38

B 2.0

2 639,38

11,69

B 3.0

4 901,00

15,16

Stawki opłat zawarte w powyższej tabeli nie dotyczą odbiorców przy ulicy Górniczej.

Opłaty za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła dla powyższych odbiorców nie ulegają zmianie.

W odniesieniu do powyższych opłat ( netto ) podatek od towarów i usług (VAT) nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W związku z wybudowaniem nowej kotłowni przy ulicy Górniczej oprócz stawek opłat zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
od 1 listopada 2018r. Przedsiębiorstwo dla odbiorców przy ulicy Górniczej wprowadza nową taryfę na wytwarzanie ciepła. Wysokości stawek opłat kształtują się następująco:

grupa

Ciepło zł/GJ

 Moc zamówiona zł/MW/m-c

Przesył opłata stała zł/MW/m-c

Przesył opłata zmienna zł/GJ

 

netto

netto

netto

netto

A 1

32,72

10 883,44

4 449,75

12,05

W odniesieniu do powyższych opłat ( netto ) podatek od towarów i usług (VAT) nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej od dnia 01.11.2018 r. wynoszą:

średnica przyłącza ( mm )

stawka opłaty netto ( zł/mb )

20

182,00

25

197,50

32

205,88

40

226,19

50

237,50

65

256,50

80

279,58

100

335,50

125

419,38

150

524,22

W odniesieniu do powyższych stawek (netto) podatek od towarów i usług (VAT) nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Zarząd

PGK i M Sp. z o.o.