Drukuj

Sieć podziemna na Zdrojkach Lewych jak nowa

     Zakończyliśmy prace przy przebudowie i modernizacji wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na pierwszym odcinku ulicy Zdrojki Lewe w Turku. Stare azbestowo-cementowe rury wymieniliśmy na nowe PVC.

 

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku sukcesywnie modernizuje sieci infrastruktury podziemnej w mieście. Kończymy właśnie prace przy przebudowie instalacji podziemnych na ul. Zdrojki Lewe, pomiędzy ul. Chopina a ul. Bursztynową.

     Stare rury wodociągowe azbestowo-cementowe Ø 150 wymienione zostały na rury PVC Ø 160. Również zainstalowane zostały nowe zasuwy w miejsce starych, mocno zużytych. Dla lepszego zabezpieczenia przeciwpożarowego zamontowane zostały nowe hydranty p.poż.

     W ramach prac zmodernizowana została także sieć kanalizacji sanitarnej na tym odcinku ulicy Zdrojki Lewe, oraz kanalizacja deszczowa. Wszystkie te prace zostały wykonane z uwagi na konieczność wymiany starej infrastruktury, ale również z uwagi na zapowiadaną wymianę nawierzchni asfaltowej. Przedsięwzięcie wykonali pracownicy Wydział Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o.