Drukuj

Jakość wody

     Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w I kwartale 2020 roku, PGKiM Sp. z o.o. informuje: JAKOŚĆ WODY DO PICIA ZE STACJI UZDATNIANIA PGKiM Sp. z o.o. W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ (wartości średnie podstawowych parametrów).

 

L.dz. 

Parametry

jednostka

 

Parametry mikrobiologiczne:

1

Escherichia coli

jtk/100ml

0

2

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

Parametry fizyko-chemiczne:

1

Arsen

mg/l

<1,0

2

Azotany

mg/l

<0,82

3

Barwa

mg/l

<5

4

Cyjanki

mg/l

<10

5

Fluorki

mg/l

0,25

6

Magnez

mg/l

10,95

7

Miedź

mg/l

<0,05

8

Ołów

mg/l

<2,0

9

Odczyn (pH)

 

7,5

10

Rtęć

mg/l

<0,4

11

Siarczany

mg/l

29,5

12

Twardość ogólnaCaCO3

mg/l

206

14

Żelazo

mg/l

<55

15

Mangan

mg/l

<22