Drukuj

UWAGA!!!!

W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że w celu ograniczenia kontaktu wnioskodawców z zarządcami nieruchomości oraz pracownikami Wydziału Świadczeń Rodzinnych, jak również w celu ułatwienia złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy, będziemy w ramach współpracy między organami samodzielnie dokonywać potwierdzenia w pkt. 2-5, 7-9, 12.

 W związku z powyższym w czasie pandemii COVID-19 zarządca – PGKiM Sp. z o.o. NIE BĘDZIE POTWIERDZAŁ indywidualnych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.