Drukuj

Rusza modernizacja oczyszczalni ścieków

Przekazany został wykonawcy teren budowy pod inwestycję polegającą na modernizacji oczyszczalni ścieków w Turku. Przedsięwzięcie za ponad 70 mln zł ma zakończyć się w połowie roku 2022.

 

            W lipcu 2019 r. podpisana została umowa o wartości 69.996.471 zł, z wybranym w przetargu wykonawcą modernizacji oczyszczalni. Działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku zaczęły się dużo wcześniej. Już w 2016 r., przystąpiono do opracowania projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”. Ten projekt w 2018 r. otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wówczas było to 21.111.381,47 zł dofinansowania, przy całkowitym koszcie inwestycji szacowanym na 40.732.547 zł.

            Jednak olbrzymi wzrost cen materiałów i usług wymusił zaktualizowanie kosztorysu inwestycji. Także NFOŚiGW zwiększył swoją dotację do 30.211.381 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW do 27.412.319 zł, przy całkowitej wartości projektu, tj. prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i promocji, w wysokości 70.877.150,99 zł oraz dołoży wkład własny na należny podatek VAT, tj. 13.253.450,99 zł.

            Wykonawca po podpisaniu umowy był zobowiązany do uzyskania wszelkich pozwoleń związanych z realizacją tej inwestycji. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę 11 marca tego roku, został przekazany plac budowy, tj. oczyszczalnia ścieków. Co ważne, podczas realizacji przedsięwzięcia oczyszczalnia będzie cały czas pracować. W tym czasie instalowane będą nowoczesne i bardziej ergonomiczne urządzenia. Ponadto m.in. technologia oczyszczania  zostanie dostosowana do zmieniającej się jakości ścieków, tj. o większym stężeniu zanieczyszczeń. Prace przy inwestycji wyjdą także poza oczyszczalnię, a dokładnie na osiedle Leśna, gdzie również zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę i wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna i wodociąg.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o