Drukuj

Jakość wody

     Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w II kwartale 2019 roku, PGKiM Sp. z o.o. informuje: JAKOŚĆ WODY DO PICIA ZE STACJI UZDATNIANIA PGKiM Sp. z o.o. W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ (wartości średnie podstawowych parametrów).

 

L.dz.  Parametry jednostka  
Parametry mikrobiologiczne:
1 Escherichia coli jtk/100ml 0
2 Bakterie grupy coli jtk/100ml 0
Parametry fizyko-chemiczne:
1 Arsen mg/l <1,0
2 Azotany mg/l <0,010
3 Barwa mg/l <5
4 Cyjanki mg/l <10
5 Fluorki mg/l 0,25
6 Magnez mg/l 10,95
7 Miedź mg/l <0,05
8 Ołów mg/l <2,0
9 Odczyn (pH)   7,5
10 Rtęć mg/l <0,4
11 Siarczany mg/l 30,1
12 Twardość ogólnaCaCO3 mg/l 206
14 Żelazo mg/l <50
15 Mangan mg/l <20