Drukuj

Budowa kanalizacji na ul. Cieplaka

W połowie lipca tego roku zakończy się budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cieplaka w Turku. To oznacza, że jeszcze w tym roku mieszkańcy tej części miasta będą mogli podłączyć swoje domy do sieci.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Turku, zgodnie z wcześniejszymi planami inwestycyjnymi, w czerwcu przystąpiło do budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Cieplaka, w zachodniej części miasta.

            W ramach przedsięwzięcia powstał kanał sanitarny Ø 200, o długości 240 m. W porozumieniu z właścicielami przyległych nieruchomości, Spółka wykonuje także przyłącza kanalizacyjne do poszczególnych domów. Planowany termin zakończenia prac to połowa lipca.

            Jeszcze w tym roku domy przy ul. Cieplaka będą mogły włączyć się do sieci. Natomiast w przyszłym roku w tym rejonie Spółka planuje wybudować fragment kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej.