Drukuj

INFORMACJA

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 06.06.2018 r. wprowadza nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.20.2.MZ.